UHERSKÉ HRADIŠT� & BRNO A OKOLÍ !
Svatby :
 
 
Záznam zpracováváme i dle Vašeho p�ání,tzn.výb�r hudby,grafiky,fotek z d�tství nev�sty,�enicha a spole�ných...
Nabízíme sest�ihy (videoklipy) z celé svatby do jedné, nebo t�eba do dvou skladeb.
Dále taky p�edsvatební videoklipy...(nutno vid�t).

Archivní DVD nebo BD  má barevný potisk a obal.
V sou�asné dob� nabízíme záznam ve vysokém rozlišení FULL HD a 4K .

Pro p�edstavu zde m��ete shlédnout ukázky naší práce:

      RANNÍ P�ÍPRAVY NEV�STY           SVATEBNÍ PROCHÁZKA
          ZÁV�RE�NÝ VIDEOKLIP  
 
VIDEO UKAZKAVIDEO UKAZKA                                                                                                                                                                                                                                                                       VIDEO UKAZKA
 
  CENÍK:
Varianta A1: 4 900,-K�  
Obsahuje: ob�ad - V cen� Flashdisk ve 4K kvalit�

Varianta A2: 9 000,-K�  
Obsahuje: úvodník oznámení, p�ípravy, ob�ad- p�ípadn� ob�ad ,procházka. 

Varianta B: 12 000,- K�  
Obsahuje: úvodník fotky z d�tství a oznámení, p�ípravy, ob�ad,procházka, první tanec, krátký sest�ih.
 
Varianta C: 14 000,-K�  
Obsahuje: úvodník fotky z d�tství a oznámení,p�ípravy, ob�ad, procházka, svatební veselí,(jeden kameraman celý den), sest�ih do jedné skladby dle p�ání.

 
Doprava: cca 7K�/km (pro Brno zdarma)

 
 

 
Tyto ceny zahrnují zaznam ve 4K a HD, 1ks Flashdisk, nezahrnují dopravu.

 

 
                  UKÁZKY PRACÍ NAJDETE NA  KANÁLE WWW.YOTUBE.COM


SPOLUPRACUJEME:

ZDEN�K KO�� - FOTOGRAF
JOSEF KA�A - FOTOGRAF 
© RADEK POCHYLÝ VIDEO
tel.: 608 717 594 nebo BRNO tel.: 773 521 918 vehotoho@seznam.cz
e-mail: rp@rpvideo.cz
<
 
8mm filmy